Ungdommens Hus Røros (UH) er et møtested og aktivitetssenter for ungdom som ligger midt i sentrum av Røros kommune. På UH kan du være når du begynner i 8.trinn og være hos oss helt til du blir 18 år+. Og ellers dukker det opp noen nye og gamle medlemmer en gang i blant.

Vi vil fortsette med å gjøre UH til et livat, trygt, artig, innholdsrikt og inspirerende hus. UH deler opp innholdet i 2 bolker: De som bare vil treffes og sosialisere seg og de som i tillegg vil finne på noe. Begge deler er like viktig for oss.

Ungdommens Hus Røros sin historie og egenart har for oss alltid vært forbundet med mye kultur i
form av musikk, øvinger, konserter og teater, men det er DU som KLUBBER som bestemmer hva UH
skal finne på av aktiviteter og påfunn.

 

Åpningstider:

Mandag: 18.00-22.00
Onsdag: 18.00-22.00
Torsdag: 19.00-22.00

Disse kveldene er det som kalles klubbkvelder, og er åpen for alle ungdom i alderen 13 (8.trinn) til 18+.

Aktiviteter på Ungdommens Hus:

 • Biljard
 • Bordtennis
 • Tv spill (Playstation 4, Wii U, Xbox 360)
 • Internett
 • PC Spill
 • Kiosk
 • Musikk

Regler:

 • Hvis du ødelegger noe i Ungdommens Hus skal du erstatte det.
 • Utstyret på Ungdommens Hus tilhører alle brukere. Behandle tingene våre med respekt!
 • Alkohol og andre rusmidler er strengt forbudt inne og utenfor Ungdommens Hus.
 • Tyveri anmeldes til politiet, og er selvfølgelig svært, svært forbudt.
 • Søppel og rot skal ryddes opp, og ikke kastes på gulvet.
 • Her skal ingen mobbes eller plages.

Bryter du noen av disse reglene blir du utvist sporenstreks, eller får en flau telefon hjem!

Utleie:

Lokalene leies ut til private arrangementer. Ta kontakt med oss om dette er intressant. Husreglene gjelder selvsagt også for utleie.